CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Mô hình hiệu quả

An Giang: Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài

09:14 14/03/2018

Ngày 9/3/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt đề tài “Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại tỉnh An Giang”. Đề tài do ThS. Trần Xuân Hiển - Trường Đại học An Giang chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 24 tháng. Tổng kinh phí thực hiện 1,1 tỷ đồng. Mục tiêu: Nghiên cứu quy trình bảo quản xoài tươi và quy trình chế biến các sản phẩm từ trái xoài ba màu đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đề xuất giải pháp phát triển các quy trình sản xuất.

 

Cụ thể: Xây dựng mô hình điểm thu hoạch, sơ chế, đóng gói và bảo quản trái xoài ba màu tươi đến chế biến các sản phẩm có sự tham gia phối hợp và tiếp nhận kết quả của hợp tác xã trái cây trên địa bàn tỉnh với quy mô thử nghiệm 01 - 02 tấn xoài tươi/ngày. Xây dựng quy trình công nghệ chế biến (quy mô phòng thí nghiệm) bột xoài và các sản phẩm khác từ xoài như: nước xoài lên men, xoài chiên chân không (chip xoài) từ nguyên liệu xoài ba màu ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo ra các sản phẩm đạt chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt chất lượng trong quá trình bảo quản. Xây dựng hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích đối với quy trình sản xuất sản phẩm bột xoài và xoài chiên chân không (chip xoài). Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân, doanh nghiệp) phục vụ phát triển mô hình. Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển mô hình có được từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Nguồn: Quyết định 480/QĐ-UBND)

 

 

Xuân Hiếu