CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Mô hình hiệu quả

Huyện Châu Thành trình diễn mô hình ứng dụng công nghệ tưới phun từ hệ thống năng lượng mặt trời

02:30 17/12/2019

Nhằm đánh giá cụ thể các kết quả đạt được từ mô hình, thông tin và giới thiệu đến nông dân để có giải pháp nhân rộng và mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho nông hộ. Sáng ngày 17-12-2019, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành tổ chức Hội thảo mô hình ứng dụng công nghệ tưới phun từ hệ thống năng lượng mặt trời cho rau màu tại xã Bình Thạnh.

Tại hội thảo, hơn 30 bà con nông dân đã được đại diện Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang giới thiệu về tổng quan, sự cần thiết, mục tiêu, phương pháp triển khai và hiệu quả của mô hình. Bên cạnh đó, bà con nông dân còn được tham quan mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ tưới phun từ hệ thống năng lượng mặt trời cho cây cải dún tại hộ nông dân Nguyễn Văn Thạnh ấp Thạnh Phú, xã Bình Thạnh huyện Châu Thành với diện tích 3.000m2. Hệ thống được lắp đặt và đi vào vận hành ngày 22-11-2019 bao gồm: hệ thống tưới phun và bộ pin năng lượng mặt trời. Qua tham quan, đa số bà con nông dân đều đánh giá hệ thống tưới phun từ hệ thống năng lượng mặt trời cho cây rau màu giúp người nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm 30% công lao động, tăng hiệu quả sản xuất, giúp đa dạng hóa nguồn nước sạch trong sản xuất nông nghiệp và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, chống xói mòn, hạn chế nơi ký sinh, sinh vật gây hại giúp phát triển nông nghiệp bền vững.

Doãn Hiếu - CTV huyện Châu Thành