CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2020

11:00 11/06/2020

Ngày 10/6/2020, Sở Tài chính An Giang đã ban hành văn bản số 1427/STC-GCS về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2020, cụ thể: Về giá thành sản xuất thóc kế hoạch: Giá thành thóc thực tế vụ Hè Thu 2019 là 3.945 đồng/kg; giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Hè Thu 2020 là 4.103 đồng/kg.

Về giá mua định hướng: Căn cứ vào mức giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Hè Thu 2020 nêu trên, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua thóc với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất thóc vụ Hè Thu 2020.

Xuân Hiếu