CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang chấp thuận chuyển giao quyền khai thác, kinh doanh giống Nếp – AG cho Lộc Trời

02:50 30/03/2021

Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại họp xử lý đề nghị của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời về đề xuất chuyển giao bản quyền kinh doanh giống Nếp-AG và nghe báo cáo nội dung liên quan đến Kế hoạch Xây dựng và Phát triển thương hiệu nếp Phú Tân-An Giang  giai đoạn 2021-2025.

Thông báo nêu rõ, giống Nếp – AG có nguồn gốc lai từ giống CK89 x IR50404 (do Ông Nguyễn Thuần Kiết lai chọn vào vụ Đông Xuân năm 1989-1990), được chọn thuần tại thế hệ F7 năm 1992 đặt tên giống là CK92; sau đó được nông dân duy trì sản xuất trong cộng đồng tại huyện Phú Tân và Chợ Mới.

Từ giai đoạn 2005-2014 được Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ và Trung Tâm Khuyến nông tỉnh An Giang phục tráng và phát triển; từ năm 2015 được Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và lập hồ sơ trình Cục Trồng Trọt và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận chính thức năm 2019; đến ngày 13/01/2021 được Cục Trồng trọt cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới tại Quyết định số: 05/QĐ-TT-VPBH cho đến nay.

Do đó, trên cơ sở đề nghị của Lộc Trời và ý kiến đề xuất của các đơn vị có liên quan, UBND tỉnh chấp thuận chuyển giao quyền khai thác, kinh doanh giống Nếp – AG cho Lộc Trời để chuẩn hóa quy trình sản xuất giống Nếp – AG cũng như nâng cấp, phục tráng/cải tiến giống Nếp – AG trong thời gian tới. Đồng thời, UBND tỉnh chấp thuận ý kiến đề xuất của các đơn vị tham dự cuộc họp và nhóm tác giả về việc không chuyển giao sở hữu cũng như quyền tác giả giống Nếp – AG cho Lộc Trời. Trường hợp Lộc Trời có nâng cấp, phục tráng/cải tiến giống Nếp – AG thành giống mới do Lộc Trời làm tác giả và nộp đơn đăng ký bảo hộ để được quyền sở hữu (nguồn kinh phí của Lộc Trời) thì Lộc Trời được quyền sở hữu và khai thác giống mới theo quy định. UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, cũng như tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm (nếu có) trong quá trình Lộc Trời khai thác và kinh doanh giống Nếp – AG. 

Theo thông báo này, UBND tỉnh thống nhất chọn giống Nếp – AG (do đã được Cục Trồng trọt cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới) để thực hiện Kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 1). Trên cơ sở kết quả đạt được của giai đoạn 1, UBND tỉnh sẽ xem xét để thực hiện giai đoạn 2 sau khi có thêm giống được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

Về quy trình canh tác: Thống nhất chọn quy trình SRP làm quy trình canh tác chủ đạo. Tuy nhiên, tùy theo tín hiệu của thị trường, có thể lựa chọn và chuyển đổi quy trình canh tác cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Về cải tiến hệ thống sau thu hoạch: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh nâng cấp đường giao thông nội đồng vùng triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn. Đồng thời, giao UBND huyện Phú Tân phối hợp với Lộc Trời khảo sát và chọn địa điểm đầu tư trang thiết bị, máy móc, đầu tư hệ thống sấy, kho lưu trữ, chế biến, đóng gói,… đạt chuẩn theo quy định.  Về chiến lược marketting giới thiệu sản phẩm: giao Lộc Trời xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết cho sản phẩm Nếp – AG.

Nguồn: Thông báo số 142 /TB-VPUBND ngày 23/3/2021

Xuân Hiếu