CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

An Giang liên kết phát triển thủy sản giai đoạn 2019-2024

10:05 11/10/2019

Ngày 09/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đã có buổi lễ ký kết với Hiệp hội Nghề nuôi và Phát triển Thủy sản về kế hoạch phối hợp hoạt động phát triển thủy sản giai đoạn 2019-2024. Mục tiêu ký kết lần này, nhằm đảm bảo sự điều hòa và phối hợp chặt chẽ từ khâu sản xuất giống đến chế biến tiêu thu, tạo ra số lượng ổn định đúng quy trình kỹ thuật, đạt chất lượng xuất khẩu, mang lại hiệu quả cao cho cả người nuôi và doanh nghiệp, góp phần ổn định cho sự phát triển ngành thủy sản.

Theo nội dung lễ ký kết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cùng Hiệp hội Thủy sản xây dựng các kế hoạch phối hợp cụ thể hằng năm, tạo điều kiện để Hiệp hội thủy sản được tham gia tích cực vào việc xây dựng, thực hiện các chương trình, dự án thủy sản. Cùng phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên trong việc tuân thủ pháp luật và các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh thủy sản, an toàn thực phẩm, chất lượng, thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần tái cấu trúc ngành theo hướng phát triển bền vững. Tăng cường công tác khuyến ngư, đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến cho nông dân về quản lý và sản xuất. Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, tập huấn, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy sản.

Về phía Hiệp hội Thủy sản, tích cực tham gia đóng góp và phản biện đối với việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành, đề xuất những chính sách của nhà nước trước khi ban hành. Tuyên truyền vận động ngư dân, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực thủy sản.

 

Trang Nghiêm - Trung tâm Khuyến nông An Giang