CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

UBND huyện Thoại Sơn làm việc với Công Ty Cổ phần tập đoàn Thăng Long về việc thuê đất sản xuất và bao tiêu sản phẩm

08:00 14/07/2017

Ngày 14/7/2017, UBND huyện Thoại Sơn làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn Thăng Long về việc thuê đất sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Ông Dương Ngọc Lắm – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tại buổi làm việc, Công Ty Cổ phần tập đoàn Thăng Long và 8 xã đã thảo luận về thuê đất và bao tiêu sản phẩm, thời gian thuê đất, giá cả thuê đất và bao tiêu sản phẩm, hình thức thu mua lúa, giống lúa được ký hợp đồng.

 

Qua thảo luận, Công ty Cổ phần tập đoàn Thăng Long và UBND huyện kết luận chọn xã Vọng Đông thử nghiệm triển khai trong vụ lúa Đông Xuân 2017 – 2018 với giống DS1, trong đó thuê đất là 144ha, bao tiêu 240ha. UBND xã Vọng Đông tạo điều kiện cho Công ty gặp người dân để trao đổi về hình thức sản xuất như hợp đồng giá, thu mua, giống, kỹ thuật…, các xã còn lại tổng hợp diện tích trồng lúa DS1 để có hướng liên kết trong thời gian tới. Từ đó, giúp nông dân yên tâm hơn về giá cả cũng như khâu tiêu thụ.

 

Kim Cương

Đài Truyền thanh huyện Thoại Sơn