CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

08:00 08/08/2018

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang thông tin về Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu, đã được điều chỉnh theo Quyết định số: 3763/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang và Công văn số: 1251/SNN&PTNT-TTN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, đính kèm báo cáo tóm tắt Quy hoạch.

 

Xem thông tin chi tiết:

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu

 

2. Công văn triển khai thực hiện Quy hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

 

3. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch

 

 

Nguồn: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang