CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2017

08:00 07/08/2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 kết quả xét tuyển (có kèm theo Quyết định và Danh sách). Đề nghị các thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét tuyển bình thường và hình thức xét tuyển đặc cách do tốt nghiệp đại học loại giỏi đến nhận Quyết định tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc tại đơn vị thí sinh đã đăng ký dự tuyển (Chi cục hoặc Trung tâm).

 

* Các thí sinh trúng tuyển cần lưu ý:

1. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2018, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị.

 

2. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên.

 

3. Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định tại Khoản 1 hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định tại Khoản 2 thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc đơn vị tuyển dụng sẽ chấm dứt hợp đồng đã ký kết.

 

 Địa chỉ các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi: Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Số 06 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Chi cục Kiểm lâm: Số 10/1 Châu Văn Liêm, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Chi cục Thủy sản: Số 55 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Trung tâm Giống thủy sản: Số 58 Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 

Xem văn bản chi tiết

- Thông báo số 52/TB-SNN&PTNT ngày 03/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT An Giang

 

- Quyết định số: 1709/QĐ-UBND, ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017

 

- Danh sách công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang