CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thông báo: Dời ngày phỏng vấn đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang

06:00 12/01/2018

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang có dự kiến tổ chức phỏng vấn đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang từ ngày 16/01/2018 đến ngày 19/01/2018. Nay Hội đồng xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang thông báo đến các thí sinh là ngày tổ chức phỏng vấn sẽ dời sang thời gian khác và sẽ thông báo sau.

 

Yêu cầu các thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang để biết thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong Thông báo lần tiếp theo.

 

Xem thông tin chi tiết