CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức từ ngày 16/01/2018 đến ngày 19/01/2018

11:00 01/01/2018

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang sẽ tổ chức phỏng vấn các thí sinh dự xét tuyển viên chức vào ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang từ ngày 16/01/2018 đến ngày 19/01/2018.

 

Danh sách thí sinh dự phỏng vấn xếp theo ngày và địa điểm phỏng vấn sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức đăng chi tiết trong thông báo sau.

 

Hội đồng Xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang