CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thông báo: Tài liệu để thí sinh ôn tập dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2017Thí sinh đủ ĐK tuyển viên chức

07:00 18/12/2017

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang thông báo tài liệu để thí sinh tự ôn tập dự phỏng vấn xét tuyển viên chức (Hội đồng không tổ chức ôn tập cho thí sinh).

 

Khi dự phỏng vấn, mỗi thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi thuộc 03 phần: phần kiến thức chung, phần nghiệp vụ chuyên ngành và xử lý tình huống. Theo đó, tài liệu ôn tập như sau:

- Tài liệu phần Kiến thức chung dùng chung cho tất cả các thí sinh.

- Tài liệu phần nghiệp vụ chuyên ngành được chia làm 10 lĩnh vực. Tùy theo vị trí việc làm đã đăng ký dự tuyển, thí sinh sẽ ôn tập theo bộ tài liệu của 01 lĩnh vực được liệt kê dưới đây.

 

I. Tài liệu 10 lĩnh vực chuyên ngành dùng cho thí sinh ôn tập tương ứng với các vị trí việc làm như sau:

1/ Lĩnh vực trồng trọt:

- Vị trí việc làm thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Vị trí việc làm thuộc Trung tâm Khuyến nông từ tuyến tỉnh, đến tuyến huyện, xã tại các vị trí việc làm có yêu cầu về chuyên môn trồng trọt.

Hoặc vị trí việc làm không ghi rõ yêu cầu về chuyên môn mà thí sinh có trình độ chuyên môn: Khoa học cây trồng, Nông học, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn, Công nghệ sinh học, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp.

 

2/ Lĩnh vực kiểm định và kiểm nghiệm giống:

Các vị trí việc làm thuộc Trung tâm Giống cây trồng và Vật nuôi.

 

3/ Lĩnh vực chăn nuôi - thú y:

- Vị trí việc làm thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Vị trí việc làm thuộc Trung tâm Khuyến nông từ tuyến tỉnh, đến tuyến huyện, xã tại các vị trí việc làm có yêu cầu về chuyên môn chăn nuôi, thú y.

 

4/ Lĩnh vực thủy sản:

- Vị trí việc làm thuộc Chi cục Thủy sản.

- Vị trí việc làm thuộc Trung tâm Giống thủy sản.

- Vị trí việc làm thuộc Trung tâm Khuyến nông từ tuyến tỉnh, đến tuyến huyện, xã tại các vị trí việc làm có yêu cầu về chuyên môn thủy sản.

 

5/ Lĩnh vực kiểm lâm:

Vị trí việc làm thuộc Chi cục Kiểm lâm.

 

6/ Lĩnh vực du lịch:

Vị trí việc làm thuộc Chi cục Kiểm lâm.

 

7/ Lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản:

Vị trí việc làm thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

 

8/ Lĩnh vực Kế toán:

Vị trí việc làm yêu cầu về chuyên môn Kế toán thuộc tất cả các đơn vị.

 

9/ Lĩnh vực công nghệ thông tin:

Vị trí việc làm thuộc Phòng Xúc tiến thương mại và Thông tin quảng bá - Trung tâm Khuyến nông đối với thí sinh có trình độ chuyên môn về tin học.

 

10/ Lĩnh vực hành chính quản trị:

Vị trí việc làm: báo cáo, tổng hợp, văn phòng, thi đua – khen thưởng thuộc tất cả các đơn vị.

 

II. Thời gian phỏng vấn

Dự kiến từ ngày 02/01/2018. Thời gian phỏng vấn cụ thể sẽ được thông báo sau.

 

III. Kèm theo Thông báo này là:

- Danh mục tài liệu ôn tập dùng cho thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2017 (có kèm theo đường link để tải các văn bản quy phạm pháp luật).

- Danh sách thí sinh dự phỏng vấn theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

 

Cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang,

Số điện thoại: 02963 952 076.

 

Tải về các thông tin liên quan:

Thông báo: Tài liệu để thí sinh ôn tập dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2017Thí sinh đủ ĐK tuyển viên chức.

 

Danh mục tài liệu ôn tập dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nơng thôn tỉnh An Giang năm 2017

(Kèm theo Thông báo số: 07/TB-HĐXT ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng XTVC ngành NN&PTNT tỉnh An Giang)

 

Danh sách thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nơng thôn tỉnh An Giang năm 2017 thoe lĩnh vực chuyên ngành.

(Kèm theo Thông báo số: 07/TB-HĐXT ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng XTVC ngành NN&PTNT tỉnh An Giang)

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang