CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

08:00 08/02/2018

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-SNN&PTNT ngày 05/7/2017 về việc tuyển dụng viên chức tại Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang. Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

 

Xem thông tin liên quan:

- Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

- Quyết định ban hành nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

- Danh sách thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang