CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020

07:46 05/12/2019

Ngày 4/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2889 về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020. Theo đó, quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 là 4.500 đồng/kg.

Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan thông tin đại chúng và các ngành có liên quan tổ chức triển khai Quyết định này đến nhân dân và các đối tượng nộp thuế để biết và chấp hành tốt.

Xuân Hiếu