CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

An Giang: Dịch tả heo Châu Phi đã lan ra 10/11 huyện, thị, thành

08:00 10/08/2019

Ngày 09/8/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký Quyết định số 1594 về việc Công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang (lần 4). Theo đó, tính từ ngày xảy ra điểm dịch đầu tiên trên địa bàn tỉnh vào ngày 21/5/2019. Đến nay đã có 10/11 huyện, thị, thành có dịch gồm: Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Phú, Chợ Mới, An Phú, Phú Tân, Châu Thành, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên. Vùng bị dịch uy hiếp thành phố Châu Đốc.

Theo Quyết định này, SởNN-PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và theo các quy định hướng dẫn hiện hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Luật Thú y hiện hành; nhanh chóng dập tắt ổ dịch, điểm Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn theo đúng quy định (nếu có).

Riêng tại huyện Phú Tân đã xuất hiện ổ dịch ở 11/18 xã, thị trấn. Tính đến ngày 9/8/2019, ngành Thú y huyện đã tiêu hủy 1.197 con heo mắc dịch tả heo Châu Phi, với tổng trọng lượng tiêu hủy trên 68.207kg.

Xuân Hiếu