CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

An Giang bổ sung gần 17 tỷ đồng chống bệnh dịch tả heo châu Phi

08:45 06/06/2019

Ngày 4/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1353/QĐ-UBND Bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang số tiền 16.966.629.800 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 để thực hiện chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh, quyết toàn kinh phí theo đúng các quy định của pháp luật. Tính đến ngày 27-5, An Giang đã công bố 1 ổ dịch và tiêu hủy 63 con heo tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.

Xuân Hiếu