CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

01:55 20/03/2021

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 1386/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) tạo cơ sở để Bộ Công an thực hiện việc cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử với nhiều ưu điểm vượt trội, phù hợp xu hướng phát triển công nghệ số trên thế giới.

Nhằm giúp cho cán bộ, công nhân dân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp và sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử đại trà trong toàn tỉnh được thuận lợi và hiệu quả, ngày 23/02/2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số: 127 /UBND-NC về việc tuyên truyền và hướng dẫn cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh tổ chức sinh hoạt tài liệu tuyên truyền và clip “Quy trình thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân” (do Công an tỉnh cung cấp) cho toàn thể đơn vị nắm.

Riêng Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Báo An Giang, Sở Thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền rộng rãi, liên tục và đậm nét về hoạt động này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong toàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp huyện nhanh chóng triển khai tuyên truyền rộng rãi, liên tục và đậm nét về hoạt động này ở địa phương mình.

3. Giao cho Công an tỉnh theo dõi và thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác triển khai và kết quả của hoạt động quan trọng này.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

 

Bấm vào Link để xem Văn bản chi tiết

Công văn số: 127 /UBND-NC ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc tuyên truyền và hướng dẫn cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử