CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Phú Tân: Hội thảo mô hình giảm lượng giống lúa gieo sạ

03:20 30/08/2017

Ngày 15/8/2017, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân tổ chức hội thảo mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm lượng giống lúa gieo sạ tại ruộng anh Huỳnh Văn Tâm, ấp Hưng Thới 2, xã Phú Hưng. Mô hình được Trạm Khuyến nông huyện thực hiện từ tháng 5/2017, với tổng diện tích 1ha, trong đó 0,5ha thực hiện mô hình trình diễn, sạ với mật độ 8kg/công. Phần còn lại là ruộng đối chứng canh tác theo truyền thống, sạ 27kg/công.

 

Sau 3 tháng thực hiện, năng suất ruộng trình diễn đạt 7tấn/ha, lợi nhuận 1,6 triệu đồng/công. Ruộng đối chứng đạt năng suất 6,1tấn/ha, lợi nhuận 500 ngàn đồng/công. So với ruộng đối chứng thì ruộng trình diễn lợi nhuận cao hơn 1,1 triệu đồng/công.

 

Thông qua hội thảo giúp bà con nông dân thay đổi thói quen canh tác cũ, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật  mới để áp dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng lúa nếp, tăng hiệu quả sản xuất.

 

 

Cao Văn Đủ

Trạm Khuyến nông Phú Tân