CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thông tin Ban Biên tập

02:44 26/11/2016

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang (theo Quyết định số: 717 /QĐ-SNN&PTNT, ngày 25 tháng 12 năm 2014):

 

Trưởng Ban Biên tập

Nguyễn Sĩ Lâm

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn An Giang

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3854571

Di động: 0913.979.245 

E-mail: nslam@angiang.gov.vn

 

Phó Trưởng Ban Biên tập

Huỳnh Hiệp Thành - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3954.702

Di động: 0918.435.108 

E-mail: hhthanh@angiang.gov.vn

 

Các Thành viên:

Nguyễn Hữu An - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật 

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852821

Di động: 0903.930.932

E-mail: nhan@angiang.gov.vn

 

Mai Hoàng Việt - Chi cục trưởng Chi cục Thú y

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3854697

Di động: 0913.869.808

E-mail: mhviet@angiang.gov.vn

 

Phạm Thành Quang - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3944036

Di động: 0983.229.394

E-mail: ptquang@angiang.gov.vn

 

Trần Ngọc Liễm - Giám đốc Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3855193

Di động: 0913.790.459

E-mail: tnliem@angiang.gov.vn

 

Trần Phú Hòa - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm

Điện thoại: 0296.3 853523

Di động: 0918.038.283

E-mail: tphoa@angiang.gov.vn

 

Vương Hữu Tiếng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3952172

Di động: 0939.972.970

E-mail: vhtieng@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Văn Xuân - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3957986

Di động: 0917.553.545

E-mail: nvxuan@angiang.gov.vn

 

Ngô Đình Sỹ - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3957470

Di động: 0918.222.726

E-mail: ndsy@angiang.gov.vn

 

Trần Thanh Tuyến - Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm định & Kiểm nghiệm Giống Nông nghiệp

Cơ quan: (0296) 3821777

Di động: 0918.118.030

E-mail: tttuyen@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản An Giang

Cơ quan: (0296) 2 222092

Di động: 0913.694.493

E-mail: ntntrinh@angiang.gov.vn

 

Mai Thanh Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan: (0296) 3952493

Di động: 0918.376.585

E-Mail: mtbinh@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng Ứng dụng Công nghệ thông tin (Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn)

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3953274

Di động: 0918.930.026

E-mail: nhluong@angiang.gov.vn

 

Trần Đắc Mậu - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852164

Di động: 0913.783.373

E-mail: tdmau@angiang.gov.vn

 

Trần Anh Dũng - Trưởng phòng Khoa học - Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và PTNT

Di động: 0913.709.607

E-mail: tadung@angiang.gov.vn

 

Tổ Thư ký

- Điện thoại (0296) 3954.706

- Fax: (076) 3856.759

- Email: ttkn@angiang.gov.vn

 

Tổ trưởng Tổ Thư ký:

Lê Thiện Tùng - Trưởng Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 0918.168.173

- E-mail: lttung02@angiang.gov.vn

- Skype: tungkhuyennong

- Yahoo: tungkhuyennong

 Biên tập viên:

Thái Cẩm Thúy - Phó Trưởng Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 0917.913.644

- E-mail: tcthuy@angiang.gov.vn

 

Biên tập viên:

Nguyễn Văn Hải - Chuyên viên  Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 0913.979.103

- E-mail: nvhai04@angiang.gov.vn

 

Biên tập viên:

Trang Thị Nghiêm - Chuyên viên Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 01676.015.116

- E-mail: ttnghiem@angiang.gov.vn

 

Biên tập viên:

Nguyễn Kim Kiều - Chuyên viên Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 0949.153.518

- E-mail: nkkieu@angiang.gov.vn