CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

An Giang thành lập Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban và Tổ Giúp việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

08:00 18/06/2019

Ngày 06/6/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1354 về việc Thành lập Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban và Tổ Giúp việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trên địa bàn tỉnh An Giang do ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT làm Phó Trưởng Ban Thường trực, kiêm Trưởng Tiểu Ban Xử lý dịch bệnh; Ông Võ Hùng Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường, Phó Trưởng Ban, kiêm Trưởng Tiểu Ban Vệ sinh môi trường; Ông Nguyễn Điền Tân -Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng Ban, kiêm Trưởng Tiểu Ban kinh phí; Ông Trần Quốc Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Phó Trưởng Ban, kiêm Trưởng Tiểu Ban Thông tin - Tuyên truyền; Thành viên gồm: Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, TP.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo trên địa bàn tỉnh. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xử lý những vấn đề phòng, chống bệnh DTHCP. Trường hợp dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trên diện rộng, kịp thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh. Báo cáo định kỳ hàng ngày khi có dịch xảy ra và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: Quyết định số: 1354/QĐ-UBND của UBND An Giang, ngày 06/6/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban và Tổ Giúp việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang

Xuân Hiếu