CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Giá cả nông sản

Giá nông sản tại huyện Châu Phú. Ngày 27-11-2020

09:00 27/11/2020

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đ)

Giá bán tại chợ (đ)

 Lúa Jasmine (tươi)

Kg

 

 

 Lúa IR 50404 (tươi)

Kg

6.300 - 6.400

 

 Lúa OM 6976 (tươi)

Kg

6.400 - 6.500

 

 Lúa Đài thơm 8 (tươi)

Kg

6.550 - 6.600

 

 Lúa OM 9577 (tươi)

Kg

6.500

 

 Lúa OM 9582 (tươi)

Kg

6.500

 

 Nếp tươi (3.5 tháng - tươi)

Kg

 

 

 Vịt hơi

Kg

38.000 - 40.000

 

 Gà hơi

Kg

75.000 - 77.000

 

 Vịt nguyên con làm sẵn

Kg

 

70.000 - 75.000

 Gà ta nguyên con làm sẵn

Kg

 

120.000 - 130.000

 Trứng gà ta

Trứng

 

3.400 - 3.500

 Trứng gà công nghiệp

Trứng

 

2.400 - 2.600

 Trứng vịt

Trứng

 

2.500 - 3.000

 Heo hơi

Kg

66.000 - 70.000

 

 Thịt heo đùi

Kg

 

110.000 - 120.000

 Thịt ba rọi

Kg

 

130.000 - 140.000

 Thịt heo nạc

Kg

 

140.000 - 145.000

 Thịt bò

Kg

 

200.000 - 220.000

 Cá tra

Kg

21.000 - 22.000

32.000 - 35.000

 Cá điêu hồng

Kg

 

40.000 - 42.000

 Cá lóc nuôi

Kg

22.000 - 24.000

38.000 - 40.000

 Cá rô phi

Kg

 

25.000 - 26.000

 Tôm càng xanh

Kg

165.000 - 175.000

235.000 - 245.000

 Đậu nành loại 1

Kg

 

20.000

 Đậu nành loại 2

Kg

 

18.000

 Đậu xanh loại 1

Kg

 

36.000

 Đậu xanh loại 2

Kg

 

34.000

 Đường cát trung

Kg

 

14.000

 Đường cát to

Kg

 

15.000

 Mè đen

Kg

 

65.000

 DAP (Trung Quốc)

Kg

 

11.000

 NPK Cò Pháp (20-20-15)

Kg

 

13.000

 NPK Đầu Trâu (20-20-15)

Kg

 

12.500

 NPK Đầu Trâu TE (20-20-15)

   Kg

 

12.800

 NPK Việt Nhật (16-16-8)

Kg

 

9.200

 Phân KCL (Canada)

Kg

 

7.700

 Phân KCL (Israel)

Kg

 

7.600

 Super Lân (Long Thành)

Kg

 

3.400

 Urea (Phú Mỹ)

Kg

 

6.800

 Urea (Trung Quốc)

Kg

 

6.700

 Beam (gói 100g)

gói

 

90.000

 Fuan (480 ml)

chai

 

66.000

 Tilt Super (250 ml)

chai

 

195.000

 Trizol 75 (gói 100g)WP

gói

 

45.000

 Fillia (250 ml)

chai

 

125.000

 Validacine 3L (500 ml) - Nhật

chai

 

35.000

 Validacine 5L (500 ml) - TQ

chai

 

30.000

 Basa (480 ml) Nhật

  chai

 

56.000

 Padan (Trung  Quốc)

   gói

 

20.000

 Padan (Nhật)

   gói

 

26.000

 Chess 50WG (15g)

   gói

 

23.000

 Oshin 20WG (6,5g)

   gói

 

11.000

 Anvil (1.000 ml)

  chai

 

195.000