CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Châu Thành thử nghiệm mô hình nuôi gà Quý Phi (Hoàng gia) trên đệm lót sinh học

10:45 17/06/2019

Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học cơ sở “Thử nghiệm mô hình nuôi gà Quý Phi (Hoàng gia) trên đệm lót sinh học bằng men Balasa N01” chủ nhiệm đề tài, do Kỹ sư Phan Thị Cẩm Thúy, Phó trạm Khuyến nông huyện Châu Thành thực hiện tại hộ Bà Hồ Thị Lợi ấp Cần Thới xã Cần Đăng. Mô hình được bố trí 3 nghiệm thức, 3 lần lập lại, trên 180 con gà Quý Phi  với tổng diện tích 60m2. Mô hình triển khai trong 6 tháng. Dự kiến đến tháng 11 năm 2019 sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học cơ sở trên.

Minh Hiển - Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành