CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Trung tâm Khuyến nông An Giang tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm

09:08 01/09/2020

Trong nội dung thực hiện Kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang theo Quyết định số 333/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/7/2020. Ngày 24/08/2020 Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa gạo hiệu quả, bền vững tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, xã An Bình, huyện Thoại Sơn và xã Vĩnh Châu thành phố Châu Đốc.

Đến với lớp tập huấn có 54 nông dân sản xuất lúa tại địa phương được các báo cáo viên từ Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung Tâm Khuyến nông truyền đạt các nội dung về: tình hình sản xuất và tiêu thụ, các thị trường xuất khẩu chủ yếu của gạo Việt Nam; chuỗi giá trị của lúa gạo và một số chính sách hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ. Bên cạnh đó, các báo cáo viên kết hợp tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng và cài đặt ứng dụng Bluezone để góp phần phòng chóng dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi tham gia lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn, nông dân thể hiện sự quan tâm đến sản xuất lúa theo các tiêu chuẩn an toàn và liên kết với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định, tăng thu nhập và rất mong được nhà nước biện pháp ràng buộc hợp đồng với các doanh nghiệp thu mua để tránh tình trạng phá vỡ hợp đồng đã ký kết.

Cù Minh Thanh Tú - Trung Tâm Khuyến nông An Giang