CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Vụ Đông Xuân 2020-2021, An Giang dự kiến xuống giống lúa 230.000ha

10:30 03/11/2020

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang vừa  có Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt vụ Đông Xuân năm 2020-2021. Dự kiến diện tích xuống giống lúa vụ này là 230.000ha. Ước năng suất lúa bình quân vụ Đông Xuân đạt 7,30 tấn/ha, sản lượng đạt 1.679.788 tấn. Kế hoạch nêu rõ, căn cứ vào khung lịch thời vụ của cục Trồng trọt cho khu vực Ñồng bằng sông Cửu Long và tình hình khí tượng, thủy văn; thời gian xuống giống theo từng tiểu vùng của vụ trước; diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, rầy nâu vào bẫy đèn trong và ngoài tỉnh. Khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Đông Xuân trong toàn tỉnh An Giang được khuyến cáo bắt đầu từ ngày 01/11 đến ngày 31/12/2020 (nhằm ngày 16 tháng 09 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 ÂL). Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh. Lưu ý trên cùng một tiểu vùng không để nhiều trà lúa đan xen nhau.

Cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân: Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo về cơ cấu giống lúa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong những năm qua là: Mỗi địa phương xác định cơ cấu giống gồm 04 đến 05 giống chủ lực, 04 đến 05 giống bổ sung và vài giống triển vọng mới; cơ cấu một giống không quá 20%. Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao.

Căn cứ vào số liệu theo dõi về tình hình giá lúa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, các giống lúa: OM9582, Đài thơm 8, OM5451, OM7347, OM6976, OM18, Jasmine 85, OM9577, OM4900… thời gian qua được doanh nghiệp thu mua giá cao và theo chiều hướng tăng. Bên cạnh đó, đây cũng là những giống lúa phù hợp trồng trong thời tiết vụ Đông Xuân. Do đó, các huyện, thị xã và thành phố có biện pháp chỉ đạo và khuyến cáo nông dân sản xuất các giống này trong vụ này.

Bên cạnh đó, có thể khuyến cáo nông dân sử dụng nhóm giống có triển vọng để có thể thay thế các giống lúa không còn phù hợp trong sản xuất tại địa phương, được đề xuất như sau: Lộc Trời 7, OM448, OM418, OM465..., tuyệt đối không gieo trồng các giống lúa chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. Riêng đối với nhóm giống lúa Japonica (ĐS1, Hana, Kinu... và Nếp: Đề nghị các địa phương và bà con nông dân tổ chức liên kết sản xuất khi có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, khi sản xuất phải phù hợp với quy định và gắn với quy hoạch của từng địa phương.

Theo Kế hoạch đăng ký từ các doanh nghiệp, vụ Đông Xuân có tổng diện tích liên kết tiêu thụ 37.775ha, chiếm 16,47% diện tích dự kiến xuống giống với sự tham gia liên kết của 15 công ty và doanh nghiệp. Các địa phương cần tăng cường kết nối thông tin doanh nghiệp, thương lái thu mua lúa, nếp giúp tiêu thụ hết sản lượng được thu hoạch. Căn cứ theo lịch xuống giống vụ Đông Xuân, sản lượng lúa, nếp sẽ tập trung thu hoạch cao điểm vào các đợt, gồm: đợt 1, từ 12/02 đến 26/02, thu hoạch khoảng 280.000 tấn; đợt 2, từ 05/03 đến 19/03, thu hoạch khoảng 370.000 tấn. Các thời điểm còn lại từ đầu tháng 02 sẽ có thu hoạch lúa Đông Xuân liên tục...

Nguồn: Kế hoạch Số: 97/KH-SNNPTNT ngày 30/10/2020

Xuân Hiếu