CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Vụ Thu Đông 2020, An Giang sẽ xuống giống trên 177.300ha

09:00 22/06/2020

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND về sản xuất và tiêu thụ vụ Thu Đông năm 2020. Dự kiến, kế hoạch diện tích xuống giống vụ này 177.303ha, trong đó lúa 161.483 ha. Ước năng suất lúa bình quân vụ Thu Đông đạt 6,2 tấn/ha, sản lượng ước đạt 1.001.195 nghìn tấn.

Căn cứ tình hình khí tượng, thủy văn; diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng và rầy nâu vào bẫy đèn trong và ngoài tỉnh; thời gian xuống giống vụ Thu Đông năm 2020 bắt đầu từ ngày 15/7/2020 - 31/8/2020, trong đó ước có 02 đợt xuống giống né rầy.

Cụ thể, đợt 1: Xuống giống từ 15/7 - 22/7, ước diện tích xuống giống né rầy khoảng 40.000 ha (nhằm ngày 25/5 đến 02/6  âl năm Canh Tý). Đợt 2: Xuống giống từ 07/8 - 15/8 (nhằm ngày 18/6 đến 26/6 âl năm Canh Tý)) ước xuống giống né rầy khoảng 50.000ha.

Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh.

Lưu ý: Trên một cùng một tiểu vùng không để nhiều trà lúa đan xen nhau. Riêng 3 huyện Phú Tân, Tân Châu và Chợ Mới có diện tích xuống giống muộn so với lịch thời vụ, phải kiểm soát và theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh hại để đảm bảo sản xuất an toàn.

Về cơ cấu giống lúa, tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo về cơ cấu giống lúa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong những năm qua là mỗi địa phương xác định cơ cấu giống gồm 04 đến 05 giống chủ lực, 04 đến 05 giống bổ sung và vài giống triển vọng mới; cơ cấu một giống không quá 20%. Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao.

Căn cứ vào số liệu theo dõi về tình hình giá lúa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các giống lúa: OM9577, OM 9582, Đài thơm 8, OM 5451, OM 7347, OM 6976, OM 18… thời gian qua được doanh nghiệp thu mua giá cao và theo chiều hướng tăng. Bên cạnh đó, đây cũng là những giống lúa phù hợp trồng trong thời tiết vụ Thu Đông. Do đó, các huyện, thị xã và thành phố có biện pháp chỉ đạo và khuyến cáo nông dân sản xuất các giống này trong vụ Thu Đông năm 2020.

Bên cạnh đó, có thể khuyến cáo nông dân sử dụng nhóm giống có triển vọng để có thể thay thế các giống lúa không còn phù hợp trong sản xuất tại địa phương, được đề xuất như sau: Lộc Trời 7, OM448, OM418, OM465..., tuyệt đối không gieo trồng các giống lúa chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. Riêng đối với nhóm giống lúa Japonica: Đề nghị không sản xuất với diện tích lớn khi chưa có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, khi sản xuất phải phù hợp với quy định và gắn với quy hoạch của từng địa phương.

Do vụ Thu Đông năm 2020 xuống giống trong điều kiện thời tiết có mưa nhiều nên gặp khó khăn trong sản xuất, dự báo xuất hiện một số sâu, bệnh hại như: Rầy nâu, muỗi hành, bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá, bệnh lem lép hạt…do đó khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp - IPM; ba giảm, ba tăng; một phải, năm giảm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh thái - trồng hoa trên bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu trong giai đoạn 40 ngày đầu sau sạ...

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên nền đất trồng lúa đối với những tiểu vùng xuống giống muộn, nằm ngoài lịch khuyến cáo để tránh ảnh hưởng đến vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

Chú ý: Tuyệt đối không xuống giống lúa vụ Thu Đông ở những vùng không có đê bao và có đê bao nhưng không chắc chắn.

Phải tuân thủ khung lịch thời vụ theo khuyến cáo, né rầy, né lũ (nếu có) để đảm bảo sản xuất Thu Đông 2020 và Đông Xuân tới an toàn, hiệu quả.

Theo Kế hoạch đăng ký từ các doanh nghiệp, vụ Thu Đông năm 2020 có tổng diện tích liên kết tiêu thụ là 25.000 ha, chiếm 15,48% diện tích dự kiến xuống giống với sự tham gia liên kết của 15 công ty và doanh nghiệp.

Các địa phương cần tăng cường kết nối thông tin doanh nghiệp, thương lái thu mua lúa, nếp giúp tiêu thụ hết sản lượng được thu hoạch. Căn cứ theo lịch xuống giống vụ Thu Đông, sản lượng lúa, nếp sẽ tập trung thu hoạch cao điểm vào 2 đợt: Đợt 1: 15/10 đến 20/10, thu hoạch khoảng 248.000 tấn, Đợt 2: 7/11 đến 15/11, thu hoạch khoảng 310.000 tấn.

Các thời điểm còn lại từ đầu tháng 10 sẽ có thu hoạch lúa Thu Đông liên tục. Do đó, dựa trên thông tin thương lái thu mua, các địa phương cần chủ động trong việc hỗ trợ tiêu thụ lúa cho nông dân.

Xuân Hiếu