CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Trung tâm Khuyến nông An Giang tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân và lao động nông thôn về lĩnh vực lúa gạo

09:05 01/09/2020

Từ ngày 18-31/8/2020 Trung tâm Khuyến nông An Giang đã tổ chức 15 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân và lao động nông thôn về lĩnh vực lúa gạo (mã lớp LG1) tại 11 huyện, thị, thành phố trong nội dung thực hiện Kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang theo Quyết định số 333/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/7/2020.

Đến với lớp tập huấn có 270 nông dân sản xuất lúa được các báo cáo viên từ Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung Tâm Khuyến nông truyền đạt các nội dung về: Giới thiệu một số mô hình chuyển đổi canh tác lúa kém hiệu quả sang đối tượng cây trồng khác, sản xuất lúa luân canh với cây trồng khác, giới thiệu tiến bộ kỹ thuật công nghệ hiệu quả ứng dụng vào sản xuất lúa (giá thể cây lúa, quản lý nước, quản lý sâu bệnh,...). Bên cạnh đó, các báo cáo viên kết hợp tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng và cài đặt ứng dụng Bluezone để góp phần phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay khi tổ chức tập huấn.

Qua lớp tập huấn nông dân đánh giá cao về sự quan tâm của Tỉnh qua việc tổ chức các lớp tập huấn cung cấp các tiến bộ kỹ thuật cho người dân. Bên cạnh đó, hài lòng về đội ngũ giảng viên có phương pháp và chuyên môn tốt đảm bảo giải đáp các thắc mắc của người dân gặp phải trong quá trình sản xuất. Nông dân rất mong muốn ngành nông nghiệp tỉnh thường xuyên tổ chức các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ để người dân được tham quan học tập và ứng dụng.

Cù Minh Thanh Tú - Trung Tâm Khuyến nông An Giang