CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Mô hình cây măng tây xanh kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt tại huyện Châu Thành

09:00 26/12/2020

Mô hình cây măng tây xanh kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt được thực hiện tại hộ của ông Đào Văn Nam, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành với diện tích 3.000mhiện đang phát triển tốt và cho năng suất cao, đồng thời việc lắp đặt, vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nguồn nước tưới và nhân công lao động cho nông dân.

Măng tây xanh là loại cây trồng thu hoạch lấy chồi non làm rau. Đây là một loại cây cao cấp, giàu dinh dưỡng, có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, lá còn dùng để làm kiểng, thân rễ dùng làm được liệu, mỹ phẩm, trà thanh nhiệt...

Đây là mô hình mới đưa vào trồng tại địa phương nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nông dân nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế gia đình.

Minh Tân