CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Chợ Mới hội thảo mô hình giảm lượng giống lúa gieo sa

08:00 01/10/2017

Mô hình do Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới thực hiện với diện tích 0,5ha tại ruộng nông dân Phan Văn Hải, xã Mỹ Hội Đông huyện Chợ Mới. Mật độ sạ 10kg/công. Kết quả, năng suất đạt 6,8 tấn/ha, tăng 600kg/ha so với ruộng đối chứng, sạ 20kg/công. Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật giảm lượng giống gieo sạ này nhằm giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, giúp cây lúa phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất và tăng lợi nhuận cho nông dân.

 

Nông dân tham quan mô hình đánh giá cao hiệu quả đạt được, mong được nhân rộng mô hình này nhằm thay đổi tập quán sạ dày, giảm lượng giống, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế so với truyền thống trước đây.

 

Diên Thị Thu Thùy

Trạm Khuyến nông Chợ Mới