CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang không chủ trương xã lũ 6 năm một lần

08:00 24/04/2018

Mới đây, Cử tri xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu phản ánh, hiện nay mực nước đầu nguồn rất thấp so với những năm trước đây, vì vậy không đảm bảo cho việc sản xuất nông nghiệp 03 năm 08 vụ, đề nghị UBND tỉnh, UBND thị xã Tân Châu quan tâm có giải pháp xã lũ 06 năm một lần nhằm cải tạo mặt đất, tích trữ nguồn phù sa để thực hiện việc chuyển đổi cây trồng phù hợp.

 

Theo UBND tỉnh, trước đây UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó tổ chức xả lũ định kỳ và thực hiện sản xuất 3 năm/8 vụ nhằm cải tạo ruộng đất, lấy phù sa (giảm bạc màu cho đất), vệ sinh đồng ruộng và diệt trừ sâu bệnh,... là phù hợp đối với việc sản xuất lúa bền vững. Giải pháp xả lũ 06 năm một lần là không phù hợp với Quy định của UBND tỉnh đã ban hành. Tuy nhiên, những năm gần đây, mặc dù mực nước trên các sông, kênh rạch dao động ở mức trung bình nhiều năm nhưng mực nước lũ về thấp nên việc tổ chức xả lũ theo kế hoạch của nhiều địa phương không thực hiện được. Nếu đến thời điểm sản xuất xong theo quy trình 3 năm 8 vụ xã lũ mà mực nước lũ thấp thì địa phương xem xét ngưng vụ cho đất nghỉ, tích lũ lấy phù sa và trữ nước mưa trên đồng, cùng với khuyến cáo nông dân ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác cải tạo đất, cải tạo đồng ruộng theo quy hoạch, chuẩn bị các điều kiện sản xuất tốt cho mùa sau.

 

Ngoài ra, để cải tạo đất nông dân có thể luân canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đất trồng lúa chuyển sang rau màu và cây ăn trái đặc biệt là cây họ đậu có thể cải tạo đất rất tốt. Để hỗ trợ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2017- 2020, đã được địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

Nguồn: Báo cáo Số: 205/BC-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

Xuân Hiếu