CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang liên kết 500ha cánh đồng lớn với Tập đoàn Lộc Trời

03:15 16/12/2020

Tổ công tác và Bộ phận giúp việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức cuộc họp thảo luận đánh giá lại kết quả phát triển chuỗi giá trị từ gạo; xây dựng Hợp tác xã kiểu mới vào ngày 14/12/2020 tại Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Võ Huy Hoàng - Phó Ban phát triển liên kết sản xuất nông nghiệp - Công ty cổ phần tập đoàn Lộc cho biết, đến nay Lộc Trời đã liên kết tham được 35 Hợp tác xã (HTX) tại 8 huyện, trong đó có 18 Hợp tác xã sản được thành lập mới và 9 Hợp tác xã sản xuất lúa giống. Với tổng diện tích liên kết tiêu thụ là 17.400 ha trong đó lúa giống là 2.000 ha. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ thành lập thêm 2 HTX tại Châu Thành và Tân Châu.

Theo ông Hoàng, kế hoạch năm 2021 Lộc trời tiếp tục liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thành lập mới các HTX nông nghiệp kiểu mới với sự ùng hộ của chính quyền địa phương và Liên minh HTX; Xây dựng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ liên kết với nguồn là cán bộ trẻ HTX hoặc cán bộ Khuyến nông; Cung cấp dịch vụ drone cho các HTX có yêu cầu  để phun thuốc, sạ giống, sạ phân; Thử nghiệm và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn liền canh từ 500 ha trở lên gắn với cơ giới hóa; Nghiên cứu thử nghiệm dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp cho cây lúa tại An Giang; Triển khai liên kết thêm trên cây trồng khác như rau, cây ăn trái và liên kết thành lập ít nhất 30 HTX mới, với tổng diện tích 50 ngàn ha, đặc biệt là xây dựng thương hiệu cho lúa đặc sản lúa mùa nổi và cho Nếp Phú Tân – An Giang nếp CK 92. Với phương thức liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân HTX, Lộc Trời sẽ hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ bao gồm tài chính, nhân sự, máy móc cơ giới, vật tư nông nghiệp, dịch vụ kỹ thuật cao và hợp tác bao tiêu sản phẩm. 

Thông tin từ cuộc họp nhiều đại biểu thống nhất về cách làm của Lộc Trời. Tuy nhiên việc nghiên cứu thử nghiệm dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp cho cây lúa tại An Giang không khả quan, nông dân ngán ngại cho rằng cây lúa An Giang chưa nhất thiết phải sử dụng bảo hiểm mà thay vào đó những động thái tích cực khác nhằm hỗ trợ nông dân có lợi (thay vì mua bảo hiểm). 

Để biên bản phối hợp đi vào hiệu quả, tại cuộc họp, Tổ phó Tổ công tác Nguyễn Sĩ Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đến các sở, ngành liên quan cùng nhau phối hợp thực hiện tốt theo thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời. Đồng thời Ông cũng yêu cầu các phòng, đơn vị phối hợp tạo điều kiện cho tập đoàn Lộc Trời đẩy nhanh tiến độ, lựa chọn tiểu vùng liên kết trên 500ha trong thời gian sớm nhất.

Trang Nghiêm