CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 khi nước lũ xuống nhanh

11:15 19/11/2020

Ngày 17/11/2020, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có văn bản số 5790/VPUBND-KTN để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình  về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Theo văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 khi nước lũ xuống nhanh.

Đồng thời, chủ trì và phối hợp với các Sở. ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả heo Châu Phi, đảm bảo nguồn thịt sạch trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Theo Kế hoạch số 97 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Đông Xuân trong toàn tỉnh An Giang được bắt đầu từ ngày 01/11 đến ngày 31/12/2020 (nhằm ngày 16 tháng 09 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 ÂL).

Cụ thể, lịch xuống giống né khô hạn và chia sẽ nguồn nước, chia làm 3 đợt như sau: Đợt 1: Xuống giống từ 01/11 đến 15/11/2020 (nhằm ngày 16 tháng 09 đến 01 tháng 10 năm 2020 ÂL), xuống giống tập trung ở những vùng tiểu vùng sản xuất hai vụ tại các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, An Phú và các tiểu vùng ngưng sản xuất vụ Thu Đông tại huyện Phú Tân diện tích khoảng 70.000 ha, nhằm phân bố nguồn nước giữa các vùng trong tỉnh, chia sẻ nguồn nước với các tỉnh dưới hạ nguồn và né hạn, mặn cuối vụ.

Đợt 2: Xuống giống từ 16/11 đến 15/12/2020 (nhằm ngày 02 tháng 10 đến 02 tháng 11 năm 2020 ÂL), xuống giống vụ Đông Xuân đại trà đối với vùng sản xuất lúa 3 vụ/năm diện tích khoảng 120.000 ha, tập trung tại tất cả các huyện.

Đợt 3: Xuống giống từ 16/12 đến 31/12/2020 (nhằm ngày 03 tháng 11 đến 18 tháng 11 năm 2020 ÂL), xuống giống tại các tiểu vùng nằm trong kế hoạch xả lũ vụ Thu Đông 2021 và một số tiểu vùng xuống giống Đông Xuân 2020-2021 muộn, diện tích khoảng 40.000 ha, rãi rác tại các huyện Tri Tôn, Tân Châu, Chợ Mới, Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên.

 Lịch xuống giống rầy: Trên cơ sở theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn trong và ngoài tỉnh, tình hình thu hoạch lúa Thu Đông 2020,  lịch xuống giống đồng loạt, tập trung và né rầy chia làm 02 đợt dự kiến như sau:

- Đợt 1: Xuống giống từ  07/11 đến 15/11/2020 (nhằm ngày 22 tháng 09 đến 01 tháng 10 ÂL) với diện tích khoảng 50.000 ha.

- Đợt 2: Xuống giống tập trung từ 5/12 đến 15/12/2020 (nhằm 21 tháng 10 đến 02 tháng 11 ÂL) với diện tích khoảng 100.000 ha.

Tổng diện tích né rầy trong vụ Đông Xuân 2020-2021 đạt 65,22% diện tích kế hoạch xuống giống. Các diện tích còn lại xuống giống ngoài khung lịch né rầy Chi cục TT&BVTV sẽ xây dựng kế hoạch riêng và phối hợp với địa phương, cơ quan có liên quan để bảo vệ tốt diện tích này.

Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh. Lưu ý trên cùng một tiểu vùng không để nhiều trà lúa đan xen nhau.

 

Xuân Hiếu