CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang: Kiểm tra các vùng trồng xoài phục vụ cho việc xuất khẩu

02:45 17/11/2020

Nhằm kiểm tra các đối tượng kiểm dịch thực vật trên cây ăn quả, phục vụ cho việc xuất khẩu đi các nước, từ ngày 10/11 đến 12/11/2020, Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cùng thực hiện điều tra sâu bệnh gây hại, quy trình canh tác và thu mẫu tại các vườn trồng xoài đã được cấp mã số vùng trồng (PUC).

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đến điều tra tại các vựa thu mua xoài, kiểm tra mẫu và thu mẫu trái để kiểm tra các loài sinh vật gây hại, đặc biệt là đối tượng kiểm dịch thực vật của các nước nhập khẩu trái xoài. Đoàn công tác đã đi khảo sát và điều tra chú trọng trên hai giống xoài đặc biệt được Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II quan tâm là giống xoài Keo tại xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình của huyện An Phú; giống xoài Ba Màu (xoài Đài Loan) tại 3 xã Cù Lao Giêng của huyện Chợ Mới.

 

 

 

ThS. Nguyễn Trung Thành - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang