CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang: Sản lượng lúa cả năm 2019 đạt gần 3,92 triệu tấn

02:30 17/12/2019

Theo báo cáo UBND tỉnh, năm 2019 tổng diện tích lúa gieo trồng được 625,4 ngàn ha, đạt 100,89%, bằng 100,38% (tăng 2.389 ha).Vụ Thu Đông, ước năng suất lúa tương đương cùng kỳ, nên bình quân chung cả năm 2019, năng suất ước đạt 62,71 tạ/ha, bằng 99,5% (giảm 0,31 tạ/ha) so với năm 2018. Tổng sản lượng lúa cả năm đạt gần 3,92 triệu tấn (giảm 5 ngàn tấn), trong đó sản lượng nếp và các giống lúa chất lượng đạt khoảng 1,050 triệu tấn, tăng 73,7 ngàn tấn so cùng kỳ. Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ Đông Xuân 2018 – 2019 và Vụ Hè Thu 2019 có 3.682 ha đã thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang cây rau, màu và cây ăn trái, như: Rau dưa các loại 1.012 ha; cây màu 1.949 ha; cây ăn trái 721,17 ha.

Trong thời gian tới, An Giang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đưa các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh tiếp cận các hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu, kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế, kho bảo quản, tồn trữ sản phẩm gần vùng nguyên liệu. Đồng thời, thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với Hợp tác xã, Tổ hợp tác tham gia vào mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo quy định. Thực hiện chuyển dịch đất lúa kém hiệu quả sang những loại cây hoa màu có giá trị kinh tế cao hơn. Triển khai áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”, mở rộng áp dụng Global GAP, Viet GAP để giảm giá thành, nâng cao năng suất và lợi nhuận cho người dân. Triển khai tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo 2016-2020, thay đổi cơ cấu giống lúa gieo trồng theo hướng tăng những giống lúa chất lượng cao có thương hiệu được doanh nghiệp bao tiêu với giá mua được đặt trước.

Nguồn: Báo cáo Số: 783/BC-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh

Xuân Hiếu