CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Phú Tân: Tập huấn quy trình sản xuất giống lúa, nếp mới

02:30 18/06/2020

Trung tâm khuyến nông An Giang phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân tổ chức lớp tập huấn quy trình sản xuất giống nếp, các giống lúa mới và tiêu chuẩn canh tác lúa gạo bền vững SRP cho 30 cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên nông nghiệp và nông nông huyện Phú Tân trên địa bàn huyện Phú Tân.. 

Tại lớp tập huấn, được thầy Huỳnh Quang Tín giảng viên của trường Đại học Cần Thơ  hướng dẫn một số kỹ thuật sản xuất lúa giống nâng cao chất lượng hạt giống tại nông hộ, các phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp, các nguy cơ ô nhiễm từ nguồn đất và nước, thông tin về giống lúa và cơ cấu giống, công nhận giống lúa và các văn bản pháp luật về giống cây trồng.

Qua lớp tập huấn cán bộ nông nghiệp huyện nhà được trang bị thêm kiến thức nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của công việc và giúp nông dân nắm vững kỹ thuật canh tác lúa giống cũng như khâu chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, góp phần nâng cao chất lượng lúa giống trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cao Văn Đủ - Trạm khuyến nông huyện Phú Tân