CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Gần 870 triệu đồng hỗ trợ nhân rộng mô hình trồng nấm rơm phối trộn lục bình tại huyện Phú Tân

09:40 29/05/2020

Ngày 28/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang quyết định Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình” do KS. Lương Mỹ Phương - Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2021 tại huyện Phú Tân, với tổng kinh phí trên 869 triệu đồng.

Theo đó, hỗ trợ nhân rộng mô hình cho 5 hộ trên địa bàn huyện xây dựng 10 nhà trồng nấm, mỗi nhà trồng diện tích 80m2; với quy mô thực hiện 135 mét mô/nhà trồng. Đồng thời tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình cho nông dân...

Cụ thể, sản lượng nấm rơm tươi sẽ đạt ≥ 356,4kg/nhà trồng (80m2) tính cho 1 vụ trồng (2 tháng), sản xuất 5 vụ/năm; trong đó có 70% nấm loại 1 và 30% nấm loại 2 (tiêu chuẩn nấm loại 1 là nấm búp tròn và nấm búp hơi nhọn đầu), nấm loại 2 đạt 30% (tiêu chuẩn nấm loại 2 là nấm lớn nhọn đầu và bung dù).

Việc nhân rộng mô hình trồng nấm rơm từ nguồn nguyên liệu rơm phối trộn lục bình nhằm tăng thêm thu nhập cho người trồng nấm rơm, vừa tạo hướng đi mới vừa duy trì và phát triển nghề trồng nấm rơm trên địa bàn huyện Phú Tân.

Nguồn: Quyết định Số: 151/QĐ-SKHCN

Xuân Hiếu