CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang hướng đến mục tiêu: 500ha xoài Ba Màu VietGAP

05:00 09/09/2017

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, trong thời gian qua, Sở đã hỗ trợ huyện Chợ Mới đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP đối với sản phẩm xoài Ba Màu với tổng diện tích 47,5 ha. Hiện nay, diện tích trồng xoài Ba Màu được chứng nhận VietGAP đã được nhân rộng và đạt 127 ha.

 

Để tiếp tục phát triển các sản phẩm rau quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, Sở Khoa học và Công nghệ đã xúc tiến hỗ trợ thực hiện Dự án Xây dựng mô hình sản xuất xoài Ba Màu 500 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đào tạo cho 750 nông dân. Hiện nay, dự án đã được Hội đồng KH&CN thẩm định nội dung, đang trong giai đoạn thẩm định kinh phí để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Xuân Hiếu

CTV huyện Phú Tân