CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Thoại Sơn: Hội thảo so sánh các giống lúa

04:00 30/08/2017

Sáng ngày 16/8/2017, Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn tổ chức Hội thảo so sánh và đánh giá các giống lúa triển vọng vụ Hè Thu 2017, tại ruộng ông Phan Thành Tâm, xã Vĩnh Khánh với các giống lúa như: OM238, OM242, OM232, LN42, LN41 và OM5451. Đây là những giống lúa được Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long đánh giá có nhiều đặc tính vượt trội, tính thích nghi rộng, rầy nâu và đạo ôn thấp.

 

Chiều cao cây của các giống thử nghiệm cho thấy phù hợp với kiểu hình cây lúa năng suất cao. Trong đó, giống OM5451 có chiều cao cây thấp nhất là 99cm. Thời gian sinh trưởng dao động từ 95 – 100 ngày,  có khả năng chống chịu được với đổ ngã. Năng suất lý thuyết của các giống từ 9 đến 10,8tấn/ha. Giống đạt năng suất cao nhất là LN42.

 

Qua khảo sát thực tế, cũng như đánh giá tại buổi hội thảo, đa số nông dân đều thống nhất chọn các giống: OM242, Ln42 và OM232. Các giống lúa này, được nông dân đánh cao do các đặc tính như chống chịu đổ ngã, đạt năng suất cao và có chất lượng gạo tốt. Đây cũng là cơ sở để nông dân bổ sung các giống lúa mới vào sản, giúp tăng năng suất, đạt chất lượng suất cao, chống đổ ngã, ít nhiễm sâu bệnh, góp phần nâng giá trị lúa - gạo Việt Nam trên thị trường.

 

Phạm Ngọc Sơn

Đài Truyền thanh huyện Thoại Sơn