CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang ứng dụng và chuyển giao các quy trình canh tác mới

08:10 24/03/2018

Để tăng cường ứng dụng các mô hình dịch vụ và công nghệ sản xuất liên quan đến cơ giới hóa, tự động hóa, trong sản xuất nông nghiệp giúp giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng đầu vào, giảm thất thoát sau thu hoạch, giảm sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu bệnh hóa học, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tạo sản phẩm an toàn, chất lượng, sản xuất hiệu quả hơn và tăng thu nhập cho nông dân.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã ứng dụng và chuyển giao các quy trình canh tác mới, hiệu quả và có triển vọng phát triển cụ thể:  Xây dựng mô hình và tập huấn kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ ứng dụng công nghệ cao tại 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên đã phun thuốc xử lý thuốc ngừa bệnh để cây tiếp tục phát triển cành mới.

 

Thử nghiệm mô hình ương giống cá lăng nha (Mystus wyckioides) bằng vèo trong eo đất với kỹ thuật tạo dòng chảy kết hợp bổ sung muối hữu cơ (KDF) vào thức ăn nhằm cải tiến kỹ thuật ương giống cá lăng nha và tăng hiệu quả kinh tế cho người dân.

 

Thử nghiệm sử dụng Bacteriocin trong điều trị gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống tại tỉnh An Giang đã điều trị thành công bệnh trên cá tại Trại thực nghiệm trường Đại học An Giang với nồng độ 10 ml bacteriocin/1kg thức ăn, đang tiến hành thử nghiệm ngoài thực địa để hướng điều trị bệnh nhiễm khuẩn trên các loài thủy sản hiệu quả, tích cực và bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.;...

 

Đồng thời phát triển các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng ƯDCNC đã phát huy hiệu quả, từ đó nâng cao giá trị của sản xuất nông nghiệp  như:  Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng cà chua cao sản trong nhà lưới tại Châu Đốc đã gieo trồng giống cà chua Doufu (diện tích 1000m2) và sẽ tiến hành gieo trồng giống đối chứng Savior (với diện tích 300 m2), các cây cà phát triển tốt.

 

Đánh giá khả năng thích nghi và sinh trưởng của Cừu Phan Rang nuôi thịt tại huyện Tịnh Biên, kết quả bước đầu cho thấy cừu tăng trọng 7kg sau 05 tháng nuôi và thích nghi tốt với điều kiện của địa phương;...

 

(Trồng cà chua cao sản trong nhà lưới tại Châu Đốc. Nguồn: Ảnh Báo AG)

 

(Nguồn: BC Số: 251/ BC-SKHCN ngày 19/3/2018)

 

Xuân Hiếu