CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang sẽ chuyển 648 ha đất trồng lúa kém hiệu quả để thực hiện 10 dự án công nghiệp

09:14 14/03/2018

Theo đó, UBND tỉnh An Giang vừa trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa kém hiệu quả để thực hiện 10 dự án với diện tích 648,6ha chủ yếu đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, điện chiếu sáng, phát triển du lịch, an ninh quốc phòng, chỉnh trang đô thị nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

 

Cụ thể:

1. Dự án San lấp mặt bằng Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô 30,4ha, trong đó có sử dụng 18,6ha đất trồng lúa tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

 

2. Dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú, tỉnh An Gỉang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (Đường tỉnh 945) tại huyện Châu Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô 83,6ha, trong đó có sử dụng 51,4ha đất trồng lúa tại xã Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú; xã Tân Lập huyện Tịnh Biên; xã Tà Đảnh và Cô Tô, huyện Tri Tôn do Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang làm chủ đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thống nhất quyết định chủ trương đầu tư.

 

3. Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Trà Sư tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô 83,5ha, trong đó có sử dụng 30,4ha đất trồng lúa tại xã Văn Giáo và Vĩnh Thạnh Trung, huyện Tịnh Biên do Công ty cổ phần Du lịch An Giang làm chủ đầu tư.

 

4. Dự án Khu đô thị mới Sao Mai cầu Đinh 1 tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Gỉang. Dự án có quy mô 85ha, trong đó có sử dụng 57,9ha đất trồng lúa tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên do Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu.

 

5. Dự án Kku đô thị mới Sao Mai cầu Đinh 2 tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô 65ha, trong đó có sử dụng 44,5ha đất trồng lúa tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên  cũng do Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư.

 

6. Dự án Khu đô thị mới Sao Mai Tây Khánh 4 + 5 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Gỉang. Dự án có quy mô 62ha, trong đó có sử dụng 45,8ha đất trồng lúa tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên do Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư.

 

7. Dự án Khu đô thị mới Sao Mai tạỉ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô 99,8ha, trong đó có sử dụng 91,9ha đất trồng lúa tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu do Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư.

 

8. Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô 274,5ha, trong đó có sử dụng 270,8ha đất trồng lúa tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên do Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư.

 

9. Dự án Trang trại chăn nuôi cá sấu và đà điểu công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái Lộc Ngọc Xuân tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô 19,8ha, sử dụng toàn bộ diện tích đất trồng lúa tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lộc Ngọc Xuân làm chủ đầu tư.

 

10. Dự án Đường tuần tra biên giới tại huyện An Phú và thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô 45,2ha, trong đó có sử dụng 17,5ha đất trồng lúa tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc; thị trấn Long Bình và các xã Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Khánh An, Khánh Bình, Quốc Thái, huyện An Phú do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm chủ đầu tư.

 

Các dự án đăng ký trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa nêu trên là các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền Quyết định chủ trương đàu tư và được bố trí vốn thực hiện. UBND tỉnh An Giang đã rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dự án, đảm bảo phương án sử dụng đất tiết kiệm và chịu trách nhiệm đảm bảo chi tiêu sử đụng đất đã được xét duyệt; đảm bảo tính khả thi của các dự án trên thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

 

Theo UBND tỉnh, kết quả thực hiện chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn  An Giang đến nay là 3.736,12ha, so với chỉ tiêu được xét duyệt tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ thì còn 4.002,8 ha đất trồng lúa được phép chuyển mục đích sừ dụng đất sang đất phi nông nghiệp. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh chỉ thực hiện đối với các khu vực sản xuất có năng suất kém, không hiệu quả.

(Nguồn: Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 1/3/2018)

 

Xuân Hiếu