CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Phú Tân tăng cường hoạt động khoa học công nghệ

11:11 16/09/2020

Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ ở huyện Phú Tân có những bước chuyển biến tích cực. Các đề tài, mô hình ứng dụng và nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ chủ yếu bám sát vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Một số đề tài đều được ứng dụng vào sản xuất, đời sống, nhu cầu xã hội đã góp phần quan trọng vào việc tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nâng cao thu nhập cải thiện mức sống cho người lao động.

Từ năm 2015 đến nay, huyện Phú Tân đã đánh giá nghiệm thu 16 đề tài cấp cơ sở, trong đó ở lĩnh vực nông nghiệp có 05 đề tài, y tế 06 đề tài, giáo dục 03 đề tài, duc lịch 01 và kinh tế 01. Kết quả nhiều đề tài đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng phát triển và nhân rộng như: Nuôi lươn đồng không bùn; trồng rau trong nhà màng; trồng dưa lưới; trồng khoai cao và gừng bằng nuôi cấy mô... Riêng trong năm 2017, huyện đã kết hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tp. HCM thực hiện đề tài cấp tỉnh "Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái long hồ Tân Trung- Vàm Nao, Phú Tân", với tổng kinh phí 388 triệu đồng.

Trong thời gian tới, huyện Phú Tân sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ có chính sách hỗ trợ đầu tư, ứng dụng cáC mô hình, dự án, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng chỉ dẫn địa lý "Nếp Phú Tân" và đăng ký nhãn hiệu tập thể Nếp Phú Tân - An Giang; theo dõi các mô hình đã có, nghiên cứu, chọn lựa thêm các công nghệ phù hợp với đặc thù và thế mạnh của huyện để thử nghiệm, đánh giá, nhân rộng khi có hiệu quả ổn định.

Nguyễn Thắng - Đài Truyền thanh huyện Phú Tân