CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Châu Phú đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP cấp huyện lần II năm 2020

10:00 24/06/2020

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/0/2020 của UBND huyện Châu Phú về việc triển khai thực hiện “Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Châu Phú. Ngày 23/06/2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Phú lần thứ II trong năm 2020.

Thành phần tham dự buổi đánh giá, phân hạng gồm các thành viên là Hội đồng huyện, Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng (Theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 25/05/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú); đại diện Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và 04 chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng lần này.

Các sản phẩm tham gia đánh giá lần này gồm có: Trái cây sấy của Công ty TNHH SXTM Gia Bảo; Nhãn xuồng của Tổ hợp tác Nhãn xuồng Khánh Hòa; Mật ong của Hộ sản xuất kinh doanh Cẩm Tú; Rượu đinh lăng của Cơ sở sản xuất rượu Ngọc Hân.

Sau khi nghe từng chủ thể thuyết trình sản phẩm, trả lời những câu hỏi của Hội đồng, Hội đồng huyện tiến hành đánh giá và phân hạng cho các sản phẩm theo thang điểm được quy định trong bộ Tiêu chí OCOP.. Kết quả, các sản phẩm điều đạt được kết cao so với mục tiêu đề ra, cụ thể như sau: Trái cây sấy của Công ty TNHH SXTM Gia Bảo được 65 điểm (đạt 3 sao);  Nhãn xuồng của Tổ hợp tác Nhãn xuồng Khánh Hòa được 52 điểm (đạt 3 sao); Mật ong của Hộ sản xuất kinh doanh Cẩm Tú được 51 điểm (đạt 3 sao); Rượu đinh lăng của Cơ sở sản xuất rượu Ngọc Hân được 57 điểm (đạt 3 sao).

Kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt này sẽ được phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hoàn thiện hồ sơ để chuyển lên Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Tỉnh để đánh giá, phân hạng đợt 2, dự kiến vào tháng 7/2020.

Hoàng Huỳnh