CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Trung tâm Khuyến nông An Giang tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân về lĩnh vực rau màu

11:11 16/09/2020

Từ ngày 10-11/09/2020 Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân và lao động nông thôn về lĩnh vực rau màu trong khuôn khổ nội dung Kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang theo Quyết định số 333/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/7/2020.

Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 03 lớp tập huấn tại các huyện, thành phố: Long Xuyên, Châu Thành và Châu Phú. Lớp tập huấn thu hút 54 nông dân sản xuất rau màu tại địa phương và được giảng viên từ Trung Tâm Khuyến nông và Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang truyền đạt các nội dung về: Kỹ thuật thiết kế nhà lưới, nhà màng sản xuất giống và trồng rau phù hợp điều kiện tỉnh An Giang; cập nhật một số giải pháp, kỹ thuật, công nghệ, giống rau màu hiệu quả.

Nội dung lớp tập huấn được người dân rất quan tâm nhằm tìm ra biện pháp sản xuất rau an toàn hạn chế thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn đảm bảo năng suất. Một số nông dân có áp dụng trồng rau trong nhà lưới nhưng chưa nắm kỹ phương pháp quản lý nguồn sâu bệnh hại nên chưa phát huy hết hiệu quả của sản xuất rau trong nhà lưới.

Cù Minh Thanh Tú - Trung Tâm Khuyến nông An Giang