CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Trung tâm Khuyến nông An Giang tập huấn chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa gạo cho nông dân

11:11 16/09/2020

Trong nội dung thực hiện Kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2020, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân đã tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa gạo hiệu quả, bền vững tại các xã Tân Hòa, Hiệp Xương và Phú Thạnh.

Đến với lớp tập huấn có 54 nông dân sản xuất lúa tại địa phương và được giảng viên từ Trung Tâm Khuyến nông và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh An Giang truyền đạt các nội dung về: tình hình sản xuất và tiêu thụ, các thị trường xuất khẩu chủ yếu của gạo Việt Nam; chuỗi giá trị của lúa gạo và một số chính sách hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Lớp tập huấn được sự tham giao trao đổi nhiệt tình giữa nông dân và giảng viên xoay quanh vấn đề xây dựng mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp thu mua và nông dân, các phương pháp sản xuất lúa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng để từng bước nâng cao giá trị lúa gạo.

Cù Minh Thanh Tú - Trung Tâm Khuyến nông An Giang