CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020

04:00 14/01/2019

Ngày 05/1/2019, UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 này là cơ sở để xem xét, hỗ trợ các doanh nghiệp được hưởng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh An Giang (Giai đoạn 2018 -2020)

1.  Ngành hàng lúa gạo

1.1. Lúa, nếp chất lượng cao

- Diện tích: 80.000ha, chiếm 32% diện tích canh tác lúa, nếp toàn tỉnh.

- Sản lượng: đạt trên 500 ngàn tấn/vụ.

- 100% sản lượng lúa, nếp thu hoạch là lúa, nếp chất lượng cao, chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu.

 

1.2. Nếp Phú Tân (chuyên canh): Diện tích: 10.000ha.

1.3. Lúa Jasmine: Diện tích: 20.000ha.

1.4. Lúa Nhật (Japonica): Diện tích: 6.000ha.

1.5. Lúa Nàng Nhen hữu cơ: Diện tích: 250ha.

 

2. Ngành hàng rau màu

Rau, màu các loại: Diện tích: 5.100ha.

 

3. Ngành hàng cây ăn quả

- Xoài VietGAP-Diện tích: 500ha.

- Chuối cấy mô-Diện tích: 2.900ha.

 

4. Ngành hàng gia súc

- Heo nuôi thịt: Xuất bán: 100.000 con/năm.

- Heo cái làm giống: Xuất bán: 40.000 con/năm.

- Bò sữa: Tổng đàn: 5.000 con.

 

5. Ngành hàng gia cầm

Trứng vịt: Xuất bán: 360 triệu quả trứng/năm

 

6. Ngành hàng cá tra

6.1. Cá tra thương phẩm

- Diện tích nuôi: 1.000ha, 90% diện tích nuôi có liên kết.

- 90% cơ sở/vùng nuôi thương phẩm có địa điểm Sản xuất phù hợp với quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh.

- 90% cơ sở/vùng nuôi thương phẩm phải đảm bảo đủ điều kiện An toàn thực phẩm theo quy định.

- 60% doanh nghiệp chế biến thủy sản có vùng nuôi và gắn kết với các cơ sở nuôi theo chuỗi liên kết.

- 90% cơ sở sản xuất giống thủy sản đủ điều kiện sản xuất, cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 

6.2. Cá tra giống chất lượng cao

- Diện tích: 350ha (diện tích ương toàn tỉnh 900ha).

- Sản lượng: 01 tỉ con giống.

 

7. Ngành hàng tôm càng xanh

Giống Tôm càng xanh: Sản lượng: 1 - 1,2 tỉ ấu trùng, 20 triệu con Postlarvae.

 

Nguyễn Hùng

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang