CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang: Khuyến cáo nông dân không sản xuất tràn lan giống lúa Japonica và nếp khi không có hợp đồng tiêu thụ

03:30 09/03/2020

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, vụ hè thu xuống giống vào giữa tháng 3/2020 sẽ cho thu hoạch vào giữa tháng 6/2020. Thời điểm này không trùng vào ngày lễ tết nên các doanh nghiệp hoạt động thu mua mạnh vào giai đoạn cao điểm, lượng lúa gạo được thu hoạch sẽ được giải quyết vì tổng năng lực của 17/22 doanh nghiệp trong tỉnh có sức chứa đạt 439.800 tấn thóc và 484.200 tấn gạo; công suất xay xát đạt 503 tấn thóc/giờ và công suất xát trắng đạt 580 tấn gạo/giờ và có tổng cộng 31 nhà máy, kho chứa trên địa bàn tỉnh.

Tổng năng lực của 16 doanh nghiệp ngoài tỉnh có kho tại tỉnh An Giang có sức chứa đạt 138.125 tấn thóc và 198.024 tấn gạo; công suất xay xát đạt 261tấn thóc/giờ và công suất xát trắng đạt 342 tấn gạo/giờ và có tổng cộng 20 nhà máy, kho chứa trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 80.000ha được tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó vụ hè thu 2020 thực hiện liên kết khoảng 20.000ha. Dự kiến diện tích xuống giống vụ hè thu 2020 là 234.964ha. Ước năng suất bình quân đạt 5,79 tấn/ha, sản lượng đạt 1.361.520 tấn. 

Căn cứ vào khung lịch thời vụ của Cục Trồng trọt cho khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và tình hình khí tượng, thủy văn; thời gian xuống giống theo từng tiểu vùng của vụ trước; diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, rầy nâu vào bẫy đèn trong và ngoài tỉnh. Khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ hè thu 2020 trong toàn tỉnh An Giang được khuyến cáo bắt đầu từ ngày 10/03 đến ngày 20/5/2020 (nhằm ngày 17 tháng 02 đến ngày 28 tháng 4 âl).

Cơ cấu giống lúa vụ hè thu 2020: Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo về cơ cấu giống lúa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong những năm qua là mỗi địa phương xác định cơ cấu giống gồm 4 – 5 giống chủ lực, 4 - 5 giống bổ sung và vài giống triển vọng mới, cơ cấu một giống không quá 20%. Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, giống lúa có gạo phẩm cấp thấp như IR50404, trồng giới hạn trong tỷ lệ không quá 15 – 20%. 

Nhóm giống lúa chủ lực: Khuyến cáo sản xuất và khả năng tiêu thụ thị trường xuất khẩu lúa gạo năm 2020, tỉnh An Giang đề xuất các nhóm giống chủ lực cho sản xuất vụ Hè Thu, như sau: Nhóm giống cao sản chất lượng cao: OM4900 và OM9582, OM 6976, OM 5451, LT1, LT18,…. Nhóm giống lúa thơm và lúa nếp: Đài Thơm 8, Jasmine 85, Nàng hoa 9, Nếp AG (CK 92), Nếp CK 2003,... khuyến khích trồng khi có hợp đồng tiêu thụ. Giống bổ sung gồm các giống như: IR 50404, OM18,...

Nhóm giống lúa có triển vọng:  Nhóm giống có triển vọng để có thể thay thế các giống lúa không còn phù hợp trong sản xuất tại địa phương, được đề xuất như sau: Lộc trời 7, OM 9577,...

Nhóm giống lúa Japonica (Hana, Kinu, Akita, Koshihikari, ĐS1…); giống Nếp: đề nghị không sản xuất tràn lan khi không có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, sản xuất kết hợp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và phù hợp với quy hoạch của từng địa phương.

Trên cơ sở khuyến cáo xuống giống tập trung né rầy, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, diện tích xuống giống ngoài lịch né rầy còn rất cao, ước khoảng 115.000 ha. Do đó, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp – IPM; ba giảm, ba tăng; một phải, năm giảm, trong đó chú trọng áp dụng tốt giải pháp tưới nước tiết kiệm để giảm lượng nước bơm tưới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh thái - trồng hoa trên bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu trong giai đoạn 40 ngày đầu sau sạ...

Nguồn: Kế hoạch Số: 23/KH-SNNPTNT ngày 9/3/2020

Xuân Hiếu