CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang sẽ sản xuất thử nghiệm mô hình trồng cây đậu phộng với quy mô từ 100 - 120ha

02:30 19/04/2019

Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ nông nghiệp Việt Nam về việc triển khai dự án trồng cây đậu phộng tại huyện Tịnh Biên.

Thông báo nêu rõ, quan điểm tỉnh luôn ủng hộ trong thúc đẩy chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau, màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, việc định hướng triển khai đầu tư dự án trồng cây đậu phộng theo hướng liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại huyện Tịnh Biên thì đúng quan điểm và chủ trương của tỉnh đề ra trong giai đoạn hiện nay.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty triển khai dự án tại tỉnh An Giang, UBND tỉnh đề nghị trong năm 2019, Công ty tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh để thực hiện sản xuất thử nghiệm mô hình trồng cây đậu phộng (giống được công nhận) tại huyện Tịnh Biên với quy mô từ 100 - 120ha. Về các hỗ trợ khác trong liên kết với nông dân, thì đề nghị Công ty hỗ trợ cho nông dân trong quá trình triển thực hiện mô hình nhưng phải đảm bảo đúng chất lượng và theo giá cả thị trường.  Song song đó, đề nghị Công ty xây dựng dự án mở rộng quy mô diện tích từ 300 - 500 ha trồng cây đậu phộng ở huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và An Phú (trong đó có đề xuất về đầu tư chế biến sản phẩm) để tiếp cận Chương trình hỗ trợ thuộc dự án nông thôn miền núi của Trung ương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Về hạ tầng thủy lợi phục vụ dự án trồng cây đậu phộng: Trước mắt, đề nghị Công ty và UBND huyện Tịnh Biên ưu tiên triển khai mô hình tại vùng đã đầu tư hạ tầng thủy lợi hoàn chỉnh. Sau đó, trong giai đoạn mở rộng dự án thì UBND tỉnh sẽ ưu tiên xem xét đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ vùng dự án của Công ty. Sau khi Công ty đầu tư nhà máy chế biến dầu đậu phộng trên địa bàn tỉnh thì UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Công ty về đầu tư hạ tầng đến hàng rào dự án theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Về lâu dài, khi Công ty phát triển tốt các sản phẩm, các chế phẩm từ đậu phộng trong tỉnh thì UBND tỉnh sẽ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào Chương trình OCOP của tỉnh để hỗ trợ Công ty phát triển sản phẩm.

Nguồn: Thông báo số: 159/TB-VPUBND ngày 12 tháng 4 năm 2019

Xuân Hiếu