CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Trung tâm Khuyến nông An Giang tập huấn nguồn nhân lực

10:00 26/09/2020

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang, Trung tâm Khuyến nông tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho Khuyến nông viên tuyến xã về lĩnh vực cây ăn trái. Lớp tập huấn có 45 khuyến nông viên tuyến xã công tác tại 11 huyện, thị, thành phố tham dự, dưới sự truyền đạt kiến thức của Tiến sĩ Nguyễn Bá Phú đến từ trường Đại học Cần Thơ.

Cũng trong khuôn khổ nội dung kế hoạch này, Trung tâm Khuyến nông tổ chức tập huấn nâng cao nâng lực cho nông dân và lao động nông thôn về lĩnh vực rau tại huyện Châu Phú, thu hút 18 nông dân tham dự, giảng viên từ Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang.

 

Cù Minh Thanh Tú - Trung Tâm Khuyến nông An Giang