CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Trung tâm kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp An Giang tập huấn kiến thức cho nông dân

10:00 26/09/2020

Sáng ngày 16/9/2020, tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, Trung tâm kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp An Giang  đã tổ chức lớp tập huấn cập nhật các biện pháp kỹ thuật canh tác, phòng trừ dịch hại hiệu quả trên các đối tượng cây ăn trái do Thạc sĩ Nguyễn Phước Thành giảng dạy. Lớp tập huấn với sự tham gia của 17 nông dân

Trong 02 ngày 16 và 17/9/2020, Trung tâm cũng đã tổ chức 2 lớp tập huấn về đào tạo nguồn nhân lực cho 36 nông dân trồng cây dược liệu trên địa bàn xã Ba Chúc và Lương Phi, huyện Tri Tôn.

Nhìn chung, nông dân tham gia tập huấn tham gia trao đổi rất tốt. Điều này chứng tỏ buổi tập huấn là cần thiết đáp ứng nhu cầu về kiến thức cho người dân nơi đây.

Trần Thị Thúy An – Võ Thị Phương Trang  (Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp)