CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Công bố Danh mục Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2020

11:00 20/02/2021

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang thông tin về Quyết định cùng các Danh mục Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật có liên quan.

Xem Văn bản chi tiết:

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ngày 17 tháng 02 năm 2021