CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Phú Tân: Triển khai lịch thời vụ xuống giống lúa nếp năm 2019

08:00 23/11/2018

UBND huyện Phú Tân vừa ban hành Kế hoạch lịch thời vụ xuống giống lúa nếp trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019, cụ thể:

 

- Giai đoạn 1: Kết thúc xuống giống trước ngày 25/11/2018, diện tích 1.539ha ở tiểu vùng xả lũ năm 2018 (Tây Trường Học) và vùng không xả lũ được năm 2018 (Đông Trường Học).

 

- Giai đoạn 2: Kết thúc xuống giống trước ngày 30/11/2018, diện tích 7.849ha gồm vùng ngoài đê bao (128ha), vùng quy hoạch chuyên cây ăn trái (Bình Tây 2, diện tích 30ha) và 07 tiểu vùng xả lũ năm 2018, diện tích 7.691 ha (Bắc Cái Tắc, Tây sườn Phú Lâm, Đông Bảy Bích, Tây sườn Phú An, Tây sườn 3, Bắc Hòa Bình và Bắc Phú Lạc).

 

- Giai đoạn 3: Kết thúc xuống giống trước ngày 20/12/2018, diện tích 993ha ở vùng đê bao kiểm soát lũ Tây Sườn Phú Thạnh.

 

- Giai đoạn 4: Kết thúc xuống giống trước ngày 05/01/2019, diện tích 6.061ha ở 04 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ (Đông sườn Phú Lâm, Đông sườn Phú Thạnh, Bình Thạnh Đông và Tây sườn Phú Thọ).

 

- Giai đoạn 5: Kết thúc xuống giống trước ngày 15/01/2019, diện tích 3.586ha ở 03 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ (Đông sườn Phú An, Đông Tây rạch Cái Mây và Nam Phú Bình).

 

- Giai đoạn 6: Kết thúc xuống giống trước ngày 20/01/2019, diện tích 1.995ha ở 02 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ (Bắc Nam bảy Bụng và Bắc Phú Bình).

 

- Giai đoạn 7: Kết thúc xuống giống trước ngày 30/01/2019, diện tích 1.832ha ở tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ Đông sườn Phú Thọ.

 

Xuân Hiếu