CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Hướng dẫn thực hiện khai báo y tế toàn dân

11:00 13/03/2020

Theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới. Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; khuyến nghị người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe hiện tại để có thể được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và tải ứng dụng NCOVI (Tài liệu hướng dẫn kèm theo), nhằm mục đích cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế và cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch n-Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo địa chỉ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en hoặc https://ncovi.vnpt.vn

Địa chỉ khai báo Tờ khai y tế:  https://tokhaiyte.vn/form

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (kèm theo).

- Thời gian thực hiện: Ngay khi nhận văn bản điện tử;